สินค้า

All printers are designed in Japan

AUI Products


ผู้ก่อตั้งเป็นที่รู้จักในนาม "ไซโก้" และตอนนี้เครื่องพิมพ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักในนาม "AUI" พวกเขามีเครื่องพิมพ์ดอทหลากหลายชนิด รวมทั้งยังมีเครื่องพิมพ์ดอทสำหรับการใช้งานในสำนักงาน ที่ต้องการความรวดเร็วและคุณภาพระดับอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ IT ของ AUI นั้นยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังขยายไปยังสาขาต่างๆ จากการใช้งานอัติโนมัติในออฟฟิส ถึง การประมวลผลการพิมพ์รูปภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และความน่าเชื่อถือสูง

Qtelematics Fleet Management Solutions


QTelematics’ superior and comprehensive suite of GPS tracking hardware and software solutions deliver the knowledge you need to make informed, smart decisions about your business. Whether it’s improving driver safety, reducing fatigued and distracted driving, reducing risk and costs or enhancing productivity, we offer affordable, reliable and easy-to-use solutions. Our expertise lies in the implementation and support of GPS tracking solutions ideally suited to Asia’s unique conditions and diverse fleet types.